POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

Her türlü operasyonun gerçekleştirildiği hastanede, tüm anestezi işlem ve teknikleri günümüzün tıp teknolojisinin tamamen yansıtıldığı ameliyathanelerimizde kullanılmaktadır.

Genel anestezi, Lokal bölgesel anestezi, Sedasyon, İnfiltrasyon anestezisi, Epidural anestezi başta olmak üzere tüm anestezi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Anestezi uzmanları operasyon öncesi değerlendirme ve hastanın operasyona hazırlanmasından ,operasyon sırasındaki anestezi uygulamalarını ve operasyon sonrası dönme kadar geçen tüm süreçte birebir hastayı gözlemlemekte ve ilgili işlemleri yürütmektedirler.

Genel anestezi uygulamaları son farmakolojik çalışmaların ışığında yapılmaktadır. Vakanın özelliklerine göre uyanma süresi dakikalarla sınırlı kalmakta ve hasta aynı gün taburcu edilebilmektedir. Spinal, epidural anesteziler hem kombine hem de continue olarak uygulanabilmekte , tüm sinir blokajları gerektiği durumlarda yapılmaktadır.Yüksek riske sahip kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarda uygun anestezi yöntemi planlanarak operasyonları gerçekleştirilmektedir.

İstendiği durumlarda anestezi altında girişimsel radyoloji,endoskopik incelemeler,nörolojik araştırmalar(EEG),jinekolojik müdahaleler ve ağrısız doğum yapılabilmekledir.

BU BÖLÜMDE HİZMET VEREN DOKTORLARIMIZ

Uzm. Dr. Ertuğrul ÖĞÜN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Yoğun Bakım Ünitesi
Medstar Topçular Hastanesi
Uzm. Dr. H. Serkan KAPLAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Medstar Topçular Hastanesi