POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

Çocuk Onkolojisi Bölümü

Çocukta (0-14 yaş) ya da ergende (14-18 yaş) görülen çocukluk çağı kanserleri; vücudun
herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmaları ile ortaya çıkan, kısa
sürede kan veya lenf yolu ile vücudun farklı bölgelerine yayılarak sağlığı bozan ve yaşamı
tehlikeye sokan bir grup hastalığa verilen isimdir.
 Çocuk onkolojisi, multidisipliner bir bilim dalı olup, çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi,
ortopedi, patoloji, radyoloji ve radyasyon onkolojisi ile birlikte yakın çalışma içindedir.
Çocuklarda görülen lösemiler, beyin tümörleri, lenfomalar, kemik tümörleri ve diğer solid
tümörler (nöroblastom, yumuşak doku tümörleri vb), bu bilim dalının yaklaşımı ile tedavi
edilir. Bazı iyi huylu tümörlere de (hemanjiomlar gibi), bir pediatrik onkolog tarafından
tedavi uygulanabilir.

Çocuk Onkolojide sıklıkla tedavi edilen hastalıklar;

 • Lösemiler
 • Beyin tümörleri
 • Lenfomalar
 • Nöroblastom (İlkel sinir hücrelerinden köken alan kanserler)
 • Yumuşak doku sarkomları
 • Wilms tümörü (Böbrek tümörü) 
 • Kemik tümörleri  (Osteosarkom, Ewing sarkomu)
 • Retinoblastom (Göz tümörü)
 • Germ hücreli tümörler (üreme hücreleri tümörü)
 • Karaciğer kanserleri
 • Retinoblastom (Göz tümörü)
 • Histiositozlar
 • Çocukluk çağının nadir tümörleri
 • Lenfadenopati ( enf bezi büyüklüğü ayırıcı tanısı)
 • Tümör riski yüksek hastalıklar ( tuberoskleroz, Nörofibromatosiz vb)
 • İyi huylu Beniyn tümörler 
 • Hemanjiomlar ve vasküler malformasyonlar
 • Bazı konjenital anomaliler( hemihipertrofi, aniridi)

BU BÖLÜMDE HİZMET VEREN DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Volkan HAZAR
Çocuk Onkolojisi
Medstar Antalya Hastanesi