POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

Hematoloji; kan, lenf ve kemik iliği hastalıklarının değerlendiren bilim dalıdır. Latince adı ile Hematoloji, “kan hastalıkları” anlamına gelmektedir. Anemi, kanamalar, akut ve kronik lösemiler, multipl miyelom ile benzeri hastalıklar başta olmak üzere; kemik iliği, lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıklar bu bölümde incelenmektedir. Teknolojik gelişmeye paralel olarak oldukça komplike bir yapıya sahip kan hücrelerinin yapısının ve fonksiyonlarının ortaya çıkması ile hematoloji bilimi hızla genişlemeye başlamış ve dinamik bir yapı kazanmıştır. Hematoloji bilimi, tedavi hizmetleri yanında birçok hastalığın tanısında kullanılan laboratuvar uygulamaları yönüyle de tıpta önemli bir yer tutmaktadır.

Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Merkezi’nde kanser ve kanser dışı tüm kan hastalıklarının tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Bu hastalıklar; anemiler, hemoglobinopatiler, pıhtılaşma bozuklukları ve kanserler olmak üzere 4 grupta incelenmektedir. Pıhtılaşma bozuklukları, aplastik anemiler, hipokrom anemiler, megaloblastik anemiler, hemoglobinopatiler, hemolitik anemiler, demir eksikliği anemisi, benign lökosit bozuklukları, akut lösemiler, kronik myeloid lösemiler, myelodisplastik sendrom, lenfomalar, kronik lenfoid lösemiler, myeloma ve bağlantılı hastalıklar, non-lösemik myeloproliferatif hastalıklar merkezde takip ve tedavileri yapılan hastalıklar arasında yer almaktadır.

Merkez, tedavi seçeneklerinin hızla arttığı ve klinik çalışmaların en çok yapıldığı alanlardan biri olan hematolojik hastalıkları deneyimli bir ekip çalışması ile gerçekleştirmektedir. Kemoterapi verme standartları yüksek servislerinde, deneyimli doktor, hemşire ve sağlık personeli ile hizmet verilmektedir. Hastaların yanı sıra hasta yakınlarını ve ailelerini de yakından ilgilendiren zorlu tedavi süreçlerinde, hastalıkların tedavisi için iyi bir ekip çalışması ve tecrübe gerekmektedir. Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi, bu anlamda aynı çatı altında hizmet veren enfeksiyon hastalıkları ve yoğun bakım ek destek üniteleri ile dünya standartlarında donanıma sahip merkez olma özelliği taşımaktadır.

BU BÖLÜMDE HİZMET VEREN DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Mustafa ÇETİN
Kemik İliği Nakil Merkezi, Hematoloji, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Doç. Dr. Burak DEVECİ
Hematoloji, Kemik İliği Nakil Merkezi, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi