POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

Son yıllarda radyoterapi alanındaki gelişmeler kullanılan cihazların verdiği ışınların mümkün olduğunca hastalıklı dokuya yönlendirilmesi ve normal dokuların en az doza maruz kalmasını sağlayacak teknolojik ilerlemeler şeklinde olmuştur. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak cihazlarda yapılan dramatik değişikliklerle üç boyutlu konformal radyoterapi, yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART, IMRT), ark tedavisi (Rapidarc), sterotaktik radyoterapi (linak bazlı, gamaknife, cyberknife) gibi gelişmiş radyoterapi teknikleri uygulanarak hedefteki hastalıklı dokuya en yüksek doz uygulanırken çevre normal dokunun en az dozu alması sağlanabilmektedir.

Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü teknolojik yeniliklere hakim ve uluslararası    deneyime sahip ekibi ile hastaya odaklı bir hizmet vermektedir. Cerrahi ve medikal tedavide olduğu gibi radyoterapide de disiplinler arası iletişim ile hasta tedavi kararının ortak bir platformda alınmasıönemlidir. Hastanın özelliklerinin ve tümör verilerinin tartışılarak, tedavi kararlarının tüm doktorların katıldığı multidisipliner onkoloji konseyinde alınması, en iyi teknoloji ve konforun hasta ile buluşturulması, tedavinin başarısı açısından son derece önemlidir. Merkezde; alanında uzman doktor ve medikal fizik mühendisleri tarafından, teknolojisi ileri düzeyde modern cihazlarla gerçekleştirilen tedaviler hastalara tedavi sırasında ve sonrasında konforlu bir yaşam sağlamakta, hem tedavi sonuçları hem de yan etkiler açısından memnuniyet verici sonuçlara ulaşılmaktadır.

 Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde “Trilogy Teknolojisi” kullanılmaktadır. Bu teknoloji ile hasta radyoterapinin yan etkilerine minimum düzeyde maruz kalmakta ve ışın tedavisi kanserli hücreye en iyi şekilde hedeflenerek uygulanmaktadır.

Trilogy teknolojisi Nedir?

Medstar Antalya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Yoğunluk Ayarlı tedavi, Ark Tedavisi (RapidArc®) ve Stereotaksik Radyoterapi/Radyocerrahi (SRT/SRC)  yöntemlerini  içeren Varian Trilogy ileri teknolojisini kullanan sayılı hastanelerden biridir. Farklı teknikleri uygulayabilmesinin yanısıra imaj eşliğinde radyoterapi (IGRT) ile planlanan ışın dozunun hastaya en hassas şekilde ulaştırılması sağlanmaktadır.

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi

3- Boyutlu Konformal Radyoterapinin gelişmiş formudur. Vücüda tek bir ışın göndermek yerine, radyasyonu binlerce ışıncığa bölüp yoğunluk farklılıkları oluşturulmuş alanlardan tedavi yapılır. Böylece normal doku en iyi şekilde korunurken hastalıklı dokuya en yüksek doz verilmesi sağlanır. Daha hassas hesaplamalar gerektirdiğinden planlama süresi daha uzundur. Ancak kritik organların çevresine yerleşmiş tümörlerde bu organları korumak için özellikle tercih edilir.

RapidArc

RapidArc, Volümetrik Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi (VMAT) anlamına gelmekte olup çok kısa zamanda görüntü kılavuzluğunda yoğunluk ayarlı radyoterapi yapılmasına olanak sağlayan bir ışınlama tekniğidir. RapidArc’da tedavi süresi aynı işi yapan diğer cihazlara göre göreceli olarak az olmaktadır. RapidArc’ta 2 dakikanın altında olan görüntü alma süresine 2-3 dakikalık ışınlama süresi de eklenirse toplam 4 dakika gibi bir sürede tüm günlük tedavi sona ermektedir. Cihazın hasta etrafında bir veya daha fazla dairesel olarak dönmesi ile gerçekleştirilen bu teknikte tümörün daha hassas ve yüksek dozda ışınlanması sağlanırken komşu normal dokuların da yüksek oranda korunması sağlanır. Rapidarc’ın yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğini uygulayabilen diğer cihazlara göre bir diğer avantajı da daha az monitör unit vererek radyoterapiye bağlı nadir de olsa gelişebilecek ikincil kanser olasılığını daha da azaltmasıdır.

Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) ve Stereotaktik Vücut Radyoterapisi (SBRT)

Radyocerrahi beyindeki lezyonların tedavisinde kullanıldığında stereotaktik radyoterapi (SRS/SRT), vücuttaki lezyonların tedavisi için kullanıldığında stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) adını alır. Trilogy’nin içinde bulunan SRT/SRC teknolojisi ile birkaç santimetre byüklüğündeki çok küçük tümörlere noktasal ışınlama yapılabilmektedir. Böylece, tümöre çok yüksek dozda yoğunlaştırılmış iyonize radyasyon verilirken çevresindeki normal dokuda çok hızlı doz düşüşü sağlanarak yan etkiler azaltılabilmektedir. Sağlıklı dokuların maruz kaldığı radyasyon oranı en aza indirilerek birkaç seansta gerçekleştirilen radyocerrahinin tedavi sonuçları, doğru seçilmiş hasta gruplarında ve iyi bir uygulama ile birlikte cerrahi sonuçlarına eşdeğerdir.

IGRT Teknolojisi (Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi):

Geleneksel radyoterapide tümörün ve ışınlanan bölgenin tam olarak sabit olmaması ve ışınlama esnasında hareket edebilmesi nedeni ile tedavi esnasında geniş emniyet sınırları kullanılırdı. Bu durumda da gereğinden fazla sağlıklı doku radyasyona maruz kaldığı için artmış radyoterapi komplikasyonları gözlenmekteydi. Yan etkileri azaltmak için  daha dar emniyet sınırları kullanıldığında ise hastalıklı bölgenin tedavi alanı dışında kalma riski ortaya çıkıp tümörün kontrol olasılığı azalabilmektedir. Bu sorun görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT) sayesinde giderilebilmektedir. Günlük görüntüleme tekniklerinin kullanılması, tedavi sırasında tümörün gerçek boyutunun, yerleşiminin ve koordinatlarının doğru olarak belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Tedavi esnasında ışınlanan bölgenin görüntüleri alınarak başlangıçta planlanan ışın bölgesi ile karşılaştırma yapılır. Kaymalar tespit edilirse gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tedavi verilir, böylece tedavinin en doğru şekilde verilmesi sağlanmaktadır.

Radyoterapi almanıza karar verildiğinde doktorunuz hangi tekniğin sizin hastalığınıza daha uygun olduğuna karar verecektir.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Eşliğinde Radyoterapi

Pozitron Emisyon Tomografisinin radyoterapiye yansıması konusunda ilk dikkat çekecek noktalardan biri tümörün yayılımı ve aktivitesi hakkında daha fazla bilgi vermesidir. Radyoterapi planlaması yaparken tümörün PET ile daha iyi belirlenmesi tedavi başarısını artırdığı gibi normal dokuların aldığı dozu azaltarak daha az yan etki görülmesini sağlamaktadır. Ayrıca, biyolojik ve metabolik daha aktif alanların belirlenmesiyle, rekürrens için yüksek riskli alanlarda dozu arttırma yoluna gidilebilir. Kemoterapi ve radyoterapi boyunca metabolik cevaba bakarak, kemoterapiye veya radyoterapiye dirençli tümörleri belirlemek tedaviyi en uygun şekilde yönlendirmemizi sağlamaktadır.

TRUEBEAM HANGİ KANSER TÜRLERİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR? 

Kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan Truebeam, Radyasyon Onkolojisinde vücudun her noktasındaki tümörün ışınlanmasında kullanılmaktadır. Geçmişte bu alandaki Gama Knife ve Cyber Knife sistemlerine göre hastaya çok önemli ayrıcalıklar sunabilen Truebeam, radyoterapi ve radyocerrahiyi bir arada gerçekleştirebilir özeliklere sahiptir. Gama Knife yalnızca kafa içi tümörlerinde ışınlama yapabilirken, Truebeam kafa içi ile birlikte vücuttaki tüm tümörler için kullanılmaktadır.

TEDAVİ İLE EŞ ZAMANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

TrueBeam, sistemi, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliğe sahiptir. TrueBeam, solunum takip sistemi sayesinde özellikle akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratmaktadır. Hasta etrafında sürekli dönerek verdiği doz ile görüntülemeyi senkronize ederek ve tümör hareketini göz önüne alarak telafi eden ‘‘Gated’’ RapidArc teknolojisini de olanaklı kılmaktadır. Sistemin bir özelliği de tedavi ile eş zamanlı görüntüleme sayesinde, ışının tümörü tam olarak hedef alıp almadığı kontrol edebilir olmasıdır. İyi ve kötü huylu beyin tümörlerinde, Akustik Nörinoma, Kavernoma, Hipoz Adenomaları, Meningioma, Karaciğer Tümörleri / Metastazları, Akciğer Tümörleri / Metastazları, Kraniofarengioma, Pediyatrik Beyin Tümörleri, Gliomalar, Prostat Kanseri, Spinal Tümör / Metastazlar Trigeminal Nevralji, Adrenal Metastazlar, Pankreas Tümörleri, Baş - Boyun Kanserleri ve Oligometastazların tedavisinde kullanılmaktadır.

BU BÖLÜMDE HİZMET VEREN DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Vildan KAYA
Kanser Merkezi, Radyasyon Onkolojisi, Truebeam
Medstar Antalya Hastanesi
Uzm. Dr. Yeşim YALÇIN
Radyasyon Onkolojisi, Truebeam
Medstar Antalya Hastanesi