POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

Medstar Topçular Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Yenidoğan yoğun bakıma ihtiyacı olan bebeklerimizi deneyimli kadrosu (çocuk cerrahi hekimi desteği ile) ve modern tedavi yöntemleriyle sağlığına kavuşturmaktır. 24 saat uzman hekimlerin bulunduğu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, hastanemizde gerçekleşen tüm doğumlarda bulunmaktadır. Erken doğum (prematurite), İri bebek (makrozomi), çoğul gebelik (multiparite), şeker hastası annelerin bebekleri (diabetik anne bebekleri), anne karnında mekonyum yutmuş bebekler (mekonyum aspirasyon sendromu), konjenital anomalili bebekler, zor doğum sonucu yüksek risk taşıyan organ hasarı olan bebeklere çağdaş yöntemlerle, gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Diğer hastanelerde doğan ve yenidoğan yoğun bakımı gerekli bebeklerim transferleri uzman hekimlerimizin gözetiminde güvenle yapılmaktadır. Yoğun Bakım ünitemizde, solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), hasta başı EEG (beyin elektrosu), hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason) da yapılmaktadır.

Ünitede Yapılan Uygulamalar;

 • Umblikal Kateterlerin takılması
 • Toraks Drenajı
 • Lomber Ponksiyon
 • Endotrakeal Entübasyon
 • Surfaktan Uygulaması
 • Post- op takip
 • Parsiyel ve tam kan değişimi
 • Total Parenteral Beslenme
 • Fototerapi
 • Perkütan Silastik Kateter takılması

Ünitemizin Teknik Özellikleri;

 • Ünitemizde 4’ü gerektiğinde açık ısıtıcı yatak olabilen toplam 16 kuvöz bulunmaktadır.
 • Her yatak başında EKG, solunum, pulse oximetre, invazif ve noninvazif kan basıncı ölçebilen monitörler
 • Ventilatörler (6 adet) Nazal / Endotrakeal CPAP, SIMV, basınç ve volüm kontrollü ventilasyon,
 • Yüksek frekanslı ventilasyon (1 adet)
 • Non-invasiv ventilasyon (2 adet)
 • Fototerapi ve Bilibed
 • Bebeğe Özel Anne Sütü Bankası
 • Kan Gazı analizi ve elektrolitler
 • Portabl Rontgen, ultrason
 • Transport için ventilatör, özel kuvöz ve monitör

BU BÖLÜMDE HİZMET VEREN DOKTORLARIMIZ

Uzm. Dr. C. Utku SAYGILI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Medstar Topçular Hastanesi
Uzm. Dr. Cengiz Han ELMAS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Medstar Topçular Hastanesi
Uzm. Dr. Damla MUTLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Medstar Topçular Hastanesi