POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

KANSER MERKEZİ

KANSER TANI EVRELEME TEDAVİSİNDE RADYOLOJİK YÖNTEMLER

Kanser görüntülemesinde hızla değişen teknoloji sayesinde, doktorun iyi görüntü elde etme ve bulguları doğru yorumlayabilme şansının yükselmesinin yanında, hasta konforu da giderek artmaktadır. Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi Radyoloji ve Nükleer Tıp ekibi en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahiptir. Yenilikçi görüntüleme teknolojilerine sahip olan merkez, bu alanda en ileri teknolojiyi kullanmaktadır. Zor ve tartışmalı durumlarda multidsipliner kanser konseyinde kanser hastaları konu ile ilgili tüm branşlardan doktorların katılımıyla değerlendirilmekte, hastalar için en doğru ve bilimsel tanı yöntemi için karar alınıp uygulanmaktadır.

KANSER TEDAVİSİNDE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ UYGULAMALARI

Kanser tanı ve evrelemesinin yanında, kanser destek tedavilerinin en sık kullanıldığı alanlardan biri Girişimsel Radyoloji’dir. Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi’nde, kanser tedavilerinde % 50 oranında onkolojik girişimler uygulanmaktadır. Özellikle görüntüleme eşliğinde yapılan biyopsiler sayesinde, hasta kanserin tanısı için ameliyat edilmek zorunda kalmadan, hangi kanser türü ile karşı karşıya kaldığını 15 dakikalık girişimsel bir işlem sonrası öğrenerek, ciddi operasyonlardan kurtulmaktadır.

Radyofrekans ablasyon

Onkolojik girişimlerde en çok kullanılan yöntem; karaciğer, akciğer, yumuşak doku ve kemik dokularında ortaya çıkan tümörlerin tedavisinde kullanılan “tümör yakma” işlemidir. Tümörün bulunduğu organ üzerinden, iğne ile tümörün ortasına girilerek kanserli hücreler yakılmaktadır.

Elektropolasyon yöntemi

Görüntüleme teknikleri sayesinde, bir takım iğneler tümörün içine yerleştirilerek hastaya genel anestezi altında elektrik akımları verilmektedir. Bu sayede, kanserli hücrenin elektrik dengesi bozulmakta ve sağlıklı hücreler tahrip olmadan kanser hücreleri yaşamını kaybetmektedir. Bu işlem sayesinde tümöre yakın olan organlar ve tümörün içinden geçen damar zarar görmediği gibi, kemik metastazlarında uygulandığında da tümörün yarattığı şiddetli ağrı ortadan kalkmakta, işlem kemikte bir hasara neden olmamaktadır. Ameliyat olma şansı bulunmayan hastalarda uygulanan işlem, cerrahiye alternatif bir tedavi yöntemidir.

İntra arteriyel kemoterapi

Kemoterapiden yarar görmeyen hastalar için uygulanan intra arteriyel kemoterapi, tümörü besleyen damarların anjiyo ile tespit edilmesi ve girişimsel olarak damara girilerek yoğun bir kemoterapi verilmesi ile yapılmaktadır. İşlemin hasta için en önemli avantajı; yan etkinin az, ilacın tümöre etkisinin fazla olmasıdır.

Kemoembolizasyon

Özellikle ameliyat şansı bulunmayan karaciğer kanserlerinde uygulanmaktadır. Daha önce tanısal amaçlı olarak kullanılan yöntem, artık tedavi için de uygulanmaktadır. Görüntüleme için kullanılan ve yağda çözülebilen kontrast bir madde, karaciğerin atardamarına enjekte edilerek, kanserli hücreler tarafından emilimi sağlanmaktadır. Bu kontrast madde kemoterapi ile karıştırılarak karaciğere atardamardan verilmekte ve tümörün içine hapsedilmektedir. Normal karaciğer hücreleri bundan çok az, kanserli doku ise çok fazla etkilenmektedir.

Radyoembolizasyon

Hastayı radyoterapinin yan etkilerinden korumak için geliştirilmiş girişimsel bir yöntemdir. Radyoembolizasyon’da, milimetrenin onda biri kadar çok küçük tıkayıcı taneciklere radyoaktif madde yüklenerek, karaciğerin atardamarına ya da tümörü besleyen damara direkt olarak enjekte edilmektedir. Bu sayede, çok yüksek dozda radyoterapi tümöre verilmekte ve sağlıklı dokular bundan çok az etkilenmektedir. İşlem, hem karaciğer hem de böbrek tümörlerinde uygulanmaktadır.

Kemosatürasyon yöntemi

Yalnızca karaciğer tümörlerinde uygulanan yöntem, çok yoğun miktarda kemoterapinin kanserli hücreye direkt olarak verilmesidir. Bu işlem yapılırken, karaciğerin atardamar ve toplardamarı izole edilmekte, yüksek miktarda kemoterapinin kan dolaşımına giderek hasta için zehirleyici etki oluşturması engellenmektedir. İşlem, ayda birlik periyotlarda hastaya uygulanmaktadır.

Randevu Al