POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

SAĞLIK REHBERİ

Akciğerde sıvı birikimi kanser hastalarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki alanda salgılanan sıvının geri emilen sıvıdan fazla olması sıvı birikimine yol açıyor. Başta akciğer kanseri olmak üzere meme, bağırsak, mide, karaciğer kanserleri ve kan hastalıkları sıvı birikime neden oluyor. Nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik ve çarpıntı hastaların en sık dile getirdikleri şikayetleri arasında yer alıyor.

Medstar Antalya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Necdet Öz, kanser hastalarında sıklıkla görülen akciğerde sıvı birikmesi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Nefes darlığı önemsenmeli

Plevral boşlukta sıvı birikimi, aynı taraftaki akciğer dokusuna baskı yaparak akciğerin normal fonksiyonunu engeller. Başlangıçta hafif nefes darlığına neden olur. Sıvının giderek artması bulunduğu taraftaki akciğer fonksiyonunu tamamen bozup, nefes darlığının ilerlemesine yol açar. Sıvının daha da artması halinde karşı akciğerin fonksiyonları bozularak hayati tehlike söz konusu olabilir.

Akciğerdeki sıvı birikiminin nedeni mutlaka saptanmalı

Plevral sıvının saptanmasına akciğer filmi, ultrasonografi ve tomografi yardımcı olur. Sıvının içeriğini öğrenmek için yapılacak en önemli yöntem torasentez denilen iğne ile sıvının örneklenmesi ya da boşaltılması işlemidir. Alınan sıvıdan yapılan tetkiklerle hastalığın nedeni araştırılır. Kültür yapılarak enfeksiyon; aarb tetkiki yapılarak tüberküloz araştırılır. Biokimyasal tetkikleri yapılarak, patolojik inceleme ile sıvıda kötü huylu hücreler olup olmadığı ortaya konur.

Sıvı içeriğinin öğrenilmesinde son seçenek biyopsi

Bütün tetkiklere rağmen teşhis konulamamışsa bir ileri adım akciğer zarından biyopsi alınmasıdır. Bu iki şekilde yapılabilir. Ciltten göğüs boşluğuna giren bir iğne ile zardan biyopsi alınabilir ya da torakoskopi denilen yöntemle göğüs boşluğu direkt ya da videotorakoskopik olarak görüntülenerek biyopsi alınır.

Sıvının boşaltılmasında uygulanan tedaviler

Tedavide bazen sıvının sadece iğne ile boşaltılması yeterli olmayabilir. Özellikle diğer organ ve dokulardaki hastalığa bağlı olarak oluşan sıvılarda çoğu kez yeterli olmaz. Bu durumda lokal anestezi ile ultrason eşliğinde sıvı kataterle boşaltılabilir. Yine sıvının tekrarlaması halinde başvurulacak en etkin yöntem kısmi anestezi ile göğüs boşluğuna göğüs tüpü konulmasıdır. Sıvının yeterince boşalması ve akciğerin tamamen açılması sonrasında boşluğa göğüs tüpünden steril talk pudra verilip, bir süre göğüs boşluğunda bekletilerek akciğer zarının tahrişi ve akciğerin göğüs boşluğuna yapışması sağlanır. Bu sıvının kontrolünde en etkin yöntemdir. Ameliyatla akciğerin zarının soyulması, göğüs boşluğundaki sıvının özel bir şantla karın boşluğuna drenajı da uygulanacak yöntemler arasındadır.