POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

SAĞLIK REHBERİ

Türkiye’de her yıl ortalama 10 bin kişinin anevrizmaya bağlı beyin kanaması riski taşıdığı bilinmektedir. Beyin anevrizması olan kişilerin beyin kanaması geçirme riski ise her yıl için %1-4’dür. Kanamadan sıklıkla sinsi ve hiçbir belirti vermeyen hastalık, her 100 hastanın 4’ünde beyin kanamasına neden olmaktadır.

Anevrizmanın beyin kanamasına yol açmadan belirlenmesi çok önemli

Anevrizma, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıkan bir balonlaşmadır ve sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görülür. Balonlaşan yapı normal damara göre daha dayanaksızdır. Yırtılarak; beyin omurilik sıvısı ile beyin içinde kanamaya yol açar ve yaşamı tehlikeye sokar. Beyin kanaması her yaş grubunda görülebilir. Ancak 25 yaş ve daha sonrasında risk giderek artar. En sık olarak da 50-60 yaşları arasında görülür. Kadınlarda, erkeklere oranla 3 kat daha fazla ortaya çıkar. Ailede anevrizma hikayesi olması, diğer aile bireylerinde de anevrizma riskini artırmaktadır. Bir kişide aynı anda birden çok sayıda anevrizma bulunabilir. Henüz kanamamış olan ancak hastayı risk altında bırakan beyin anevrizmalarının erken teşhis edilmesi ve tedaviye yönlendirilmesi, beyin kanamalarının oluşmadan önlenmesi bakımından çok önemlidir.

Baş ağrısı bazen hafife alınmamalı

Anevrizmalar doğuştan damarın gelişme bozukluğuna bağlı olabileceği gibi yüksek tansiyon, damar sertliği, damarın iltihaplanması ve kafa travması sonrası da gelişebilir. Anevrizma yırtılması ya da kanaması olan hastaların en belirgin şikayeti, ani ve şiddetli baş ağrısıdır. Hastalar baş ağrısını ve şikayetlerin gürültülü başlangıcını, “beynin içinde patlayan bomba” olarak tarif eder. Şiddetli baş ağrısı yanında bulantı ve kusma ensede sertlik (kişi başını kolay eğemez), bulanık veya çift görme, ışığa karşı hassasiyet (fotofobi), his kusurları, göz sinirlerinde felçler (göz kapağının düşmesi, gözü rahatça hareket ettirememe), tek taraflı genişlemiş göz bebeği, çift görme gibi, ısrar eden baş ağrısı, ilerleyen halsizlik ve uyuşukluk, inmeler ve hafif komadan şiddetli komaya kadar şuur bozukluğu görülebilir.

Kanamanın yeri ve anevrizma tespit edilmeli

Hastaya beyin kanaması tanısı muayene ve bilgisayarlı tomografi tetkiki ile doğrulukla konulabilir. Kanamanın yeri, büyüklüğü ve biçiminin tam olarak saptanması tedavinin ve dolayısıyla yeniden kanamanın önlenmesinde en kritik noktadır. Tanının kesinleşmesi ve tedavinin planlanması için ek tetkiklere gereksinim vardır. Beyin anjiografisi anevrizmalarının tespitinde en duyarlı ve özgün tetkiktir. Bunun dışında Bilgisayarlı Tomografi-Anjiyografi (BTA) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)-Anijografi ile anevrizma tespiti yapılabilir.

Altın standart cerrahi girişim

Açık cerrahi, uzun zamandan beri uygulanan ve halen altın standart olarak kabul edilen bir tedavidir. Anevrizma boynuna titanyumdan yapılan küçük metal bir klip uygulanır. Anevrizmanın köken aldığı damarda normal kan akımının devam etmesi sağlanır. Klipler kalıcıdır, vücuda zarar vermez. Normal koşullarda ameliyat sonrasında hasta hastanede 3-7 gün arasında kalır ve 3-4 hafta ev istirahati yeterlidir. Cerrahi tedavi kalıcıdır. Anevrizmalar doğrudan görüldüğü için karmaşık yapıda olanların tedavisinde cerrahi önemlidir. Cerrahi sırasında başka anevrizma varsa doğrudan görülüp tedavi edilebilir. Kanamış olanlarda cerrahi sırasında anevrizma çevresi ve beyin dokusundaki kan elemanları ve pıhtılar temizlenebilir, bu temizleme bazı hastaların çabuk iyileşmesinde önem taşır.

Damar içi tıkama (koilleme)

Damar içi tedavi son 15 yılda geliştirilmiş bir yöntemdir, Yüksek cerrahi riske sahip olan ve kötü nörolojik tablodaki hastalarda veya zor cerrahi ulaşım bölgesi yerleşimli bazı anevrizmalarda, yine ameliyat dışı tedaviyi seçen hastalarda damar içi tedavi uygun bir seçenek olabilir. Damar içi tedavinin müdahaleye bağlı yan etkisi azdır, kafatasını açmayı gerektirmez ve işlem sonrası erken dönem komplikasyonu daha azdır. Kanamamış anevrizmalı hastalar bir iki gün içerisinde evlerine gönderilebilir ve bir iki hafta içerisinde işlerine dönebilirler. Koillenen anevrizmanın erken dönemde kapanma ihtimali daha düşüktür ve daha yüksek ihtimalle nüks görülür. Bu nedenle ek bir girişim daha gerekebilir ve tam tedavi için daha uzun süre takip gerekebilir.